Kontingentet til Sortebakken Gymnastik Forening er en betaling for det at være med i en forening, og ikke udtryk for køb af mere specifikke ydelser.

Netop fordi kontingentet er en betaling for at være medlem i en forening, kan medlemmerne ikke stille krav om at få en del af kontingentet tilbage, når træning og aktiviteter evt. må aflyses i en periode.

Et medlemskontingent i Sortebakken Gymnastik Forening giver ret til at stemme på generalforsamlingen, deltagelse på det tilmeldte hold, sociale aktiviteter i forening og gymnastikopvisninger m.m.

Bilag

B1

Vi mangler hænder til både små og store små opgaver. Både i løbet af sæsonen, f.eks. ifb. med f.eks. uddeling af foldere, salg af kalendere, give en hånd på et hold en gang imellem eller ifb. med vores opvisning.